https://ga-gjengen.no/wp-admin/options-general.php

Frisklivssentralen Våler i Viken

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste, som gir tilbud til deg som vil endre levevaner.
Kontaktperson: Jeanette Bråthe
Telefon: 941 59 346          
E-post: frisklivssentralen@valer-of.kommune.no

Hva kan frisklivssentralen gjøre for deg?

  • Hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.
  • Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper, og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell.
  • Gi tilbud til barn og unge med familier.
  • Tilbud om hjelp til mestring av depresjon og belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å :

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke 

 

Hvordan komme i kontakt

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Ta kontakt med fastlege, NAV eller frisklivssentralen direkte. 

Fysisk aktivitet på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges. De hjelper deg også til å finne aktiviteter som passer for deg og som du kan fortsette med når oppfølgingen på frisklivssentralen er ferdig.

Aktivitetsdagboken – for deg som vil bli i bedre form kan være nyttig å bruke.

Kosthold på frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg til å få et bedre kosthold gjennom individuelle samtaler og Bra Mat-kurs. På kurset får du praktiske råd om valg av matvarer og matlaging, lærer å forstå varedeklarasjoner og får utvekslet erfaringer med andre.

Se hvordan du kan sette sammen et sunt måltid.

Snus- og røykeslutt på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til snus- og røykeslutt gjennom individuell veiledning og snus- og røykesluttkurs. Det kan være lettere å slutte sammen med andre. Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte, lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.

Person som sitter på benk med mobil, med slutta-appen
Illustrasjon: Helsedirektoratet

«Bare du» – kan si ja til endringer

«Bare Du» er en kampanje og kommunikasjonssatsing fra Helsedirektoratet som omhandler fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn. I den forbindelse er det både utviklet og samlet flere digitale verktøy for å støtte deg som vil endre levevaner og mestre helseutfordringer. Ett av verktøyene er en app som gir støtte i flere ulike situasjoner, Heia meg.

Heia meg-appen

Heia meg er en app for deg som vil starte endringer i livet. Den gir deg daglige heiarop og nyttige triks som gjør endring lettere.

Kilder: Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no / Helsedirektoratet / Velkommen til Våler Kommune - Våler kommune (valer-of.kommune.no) 

Opphavsrett © 2023 · Alle rettigheter tilhører · Gå-Gjengen Våler i Viken